Historia

Portowy Zakład Techniczny (PZT) Spółka z o.o. rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 1995 roku. Spółka powstała w wyniku procesu restrukturyzacji oraz komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdynia. Proces restrukturyzacyjny polegał na wydzieleniu z przedsiębiorstwa państwowego obszarów działalności jednolitych funkcjonalnie i przekształceniu ich w spółki prawa handlowego.

Dział Głównego Mechanika wraz z wydziałami remontowymi: elektrycznym, mechanicznym, inżynieryjno budowlanym oraz wydziałem naprawy sprzętu zmechanizowanego stanowił trzon nowej struktury – Portowego Zakładu Technicznego Spółka z o.o. Pierwsze lata działalności Spółki (1995-2001) były intensywnym okresem głębokich zmian organizacyjnych oraz poszukiwania możliwych rynków zbytu swych usług poza tradycyjnym, wewnętrznym rynkiem portowym.

W efekcie tych zmian, do roku 2001, który można określić jako pierwszy etap transformacji Spółka zredukowała zatrudnienie o prawie 40% ( z 370 w roku 1995 do 224 w roku 2001) osiągając przy tym znaczny wzrost obrotów (z około10mln złotych w roku 1996 – pierwszym pełnym roku obrotowym do ponad 23 milionów złotych w roku 2001).

Najważniejsze, z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa okazały się udane i dobrze ocenione przez zagranicznych partnerów pierwsze kontrakty montażowe urządzeń przeładunkowych, przełomem było wygranie i zrealizowanie montażu największej w kraju suwnicy dla Stoczni Gdynia – urządzenia o nośności 1.000 ton o potężnych gabarytach. Suwnica o wymiarach – długość 150 metrów, wysokość – 126 metrów oraz wadze – około 3 tysiące ton a o nośności 1000 ton jest dobrze rozpoznawalnym obiektem architektonicznym w krajobrazie Gdyni. W tym tez czasie ukształtowały się dwa główne kierunki sprzedaży usług świadczonych przez PZT; sprzedaż usług w branży ogólnobudowlanej i pochodnych – głównie na rynek wewnętrzny Portu oraz sprzedaż usług montażowych w branżach mechanicznej i elektrycznej – głównie poza spółki grupy kapitałowej – do kontrahentów zagranicznych.

Kolejne lata przyniosły umocnienie pozycji firmy na wewnętrznym rynku portowym oraz stabilizację obrotów w tym obszarze. Wewnętrzny – portowy rynek usług ogólnobudowlanych, zarówno remontów infrastruktury oraz inwestycyjny jest rynkiem o znacznej pojemności i co niemniej ważne, jest dobrze rozpoznany przez PZT. W tym samym czasie nastąpił znaczny wzrost współpracy i obrotów z kontrahentami zagranicznymi w zakresie montaży urządzeń wielkogabarytowych, w szczególności kontenerowych urządzeń przeładunkowych. Nawiązana została stała współpraca ze światowymi liderami w produkcji portowych urządzeń przeładunkowych skutkująca do dzisiejszego dnia stabilnym portfelem zamówień.

W roku 2010 w Spółce zaszły zmiany właścicielskie. Zarząd Spółki wraz z dotychczasowym właścicielem -ZMPG-a przeprowadził udaną operację tzw. Wykupu menedżerskiego i objął 100 procent akcji Spółki. Nastąpiło też znaczne przyspieszenie zakresu i rozmiaru współpracy zagranicznej – w szczególności z globalnymi liderami produkcji urządzeń przeładunkowych. W tym też czasie segment montażu urządzeń stał się dominujący i w 2015 roku Spółka zakończyła świadczenie usług budowlanych na rzecz Spółki ZMPG-a oraz okolicznych podmiotów.

W 2013 roku Spółka zakupiła modułowy zestaw transportowy SPMT jako rozszerzenie swych możliwości usługowych oraz technicznych. Aktualnie posiadany zestaw modułów 3,4 oraz 6 osiowych umożliwia transport konstrukcji wielkogabarytowych o wadze do 1.600 ton.

Od momentu prywatyzacji Spółka intensywnie prowadzi działania zmierzające do stałej poprawy konkurencyjności na globalnym ryku usług montażowych. Działania te owocują dobrą rozpoznawalnością naszych usług na świecie, uznaniem ich jakości i terminowości, a co dla nas najważniejsze stabilnym, zdywersyfikowanym portfelem zamówień globalnych liderów w branży.