PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY S.A.

NIP 586 103 58 24
REGON 190 85 17 56
nr KRS 0000036194