Udany rok 2015

Gdyński Portowy Zakład Techniczny to firma o międzynarodowej renomie, która od piętnastu lat specjalizuje się w montażu konstrukcji stalowych dźwigowych i suwnic oraz remontach urządzeń przeładunkowych i transportowych. Pracownicy Portowego Zakładu Technicznego wykonują mon­taże urządzeń dźwigowych dosłownie w każdym zakątku świata. PZT od 2000 roku to znana i uznana marka, gwarantująca wysoką jakość świadczonych usług oraz będącym partnerem solidnym i godnym zaufania . Do najbardziej waż­ kich osiągnięć Portowego Zakładu Technicznego zaliczyć należy realizację w ostatnich latach takich zadań jak m.in.: kompleksowy montaż wszystkich kontenerowych urządzeń przeładunkowych w najmłodszym polskim terminalu – Deepwater Container Terminal w Gdańsku (2007/2008/2011/2012 /2014) oraz uczestnictwo w modernizacji terminala kontenerowego HHLA w Hamburgu (2006/2007/2008/2011 ).

– Obecnie mamy już zamknięty pakiet zadań na rok 2016 i zaczynamy prowadzić rozmowy doty­czące kontraktów na rok …2017 – mówi Krzysztof Bąk , prezes Portowego Zakładu Technicznego S.A- Od maja 2016 roku będziemy montować pięć dużych suwnic nabrzeżnych oraz piętnaście suwnic samobieżnych RTG w Deepwater Container Terminal Gdańsk. Prace te potrwają praktycznie do końca 2016 roku. Będzie to prakty­cznie wyposażenie drugiego nowego terminalu. Dodam tylko, że uprzednio już pracowaliśmy przy wyposażaniu DCT Gdańsk w suwnice. Będziemy montować także bardzo dużo suwnic RTG przez­naczonych do najróżniejszych terminali konten­erowych – począwszy od Nigerii poprzez Houston i Togo. Montować będziemy również RTG przeznaczone dla portów w Australii, Wielkiej Brytanii oraz USA. W marcu 2016 roku zaczniemy składać dwie duże suwnice nabrzeżne dla terminalu w Nowym Jorku. Zrealizujemy dwa duże kontrakty zagraniczne -jeden w Hiszpanii a drugi w Kongo .

Tyle plany na rok 2016, który będzie tak samo dobry jak rok 2015, gdzie PZT wykonywało szereg ważnych montaży m.in. dla gdyńskich ter­minali kontenerowych w tym dwóch suwnic kolejowych niemieckiej firmy KOCKS KRANE dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego .

Nadmienić trzeba także, iż w roku 2016 zostanie powiększony – do 48 osi- specjalisty­czny zestaw transportowy SPMT (Self Proppeled Modular Transporter) wypro­dukowany przez europejskiego lidera takich maszyn -niemiecką firmę Scheuerle, który , jest w posiadaniu Portowego Zakładu Technicznego od l sierpnia 2013 roku. Dzięki temu PZT będzie mogło przewozić towary powyżej 1500 ton. Nadmienić należy, iż obecnie jest to jedyna tego typu maszyna działająca w Polsce, dlatego też portfel zamówień na tego typu usługi jest zawsze pełen.

Cóż, podstawą sukcesów Portowego Zakładu Technicznego jest poszukiwanie nowych rynków i ścisła współpraca ze światową czołówką pro­ducentów suwnic kontenerowych. Specjaliści z PZT swoją dobrą robotą sukcesywnie zdobywa­ją światowe rynki stając się znakomitą gdyńską marką…